Wordfast Anywhere/VLTM - je v té paměti něco?
 03  Klávesové zkratky
Klávesové zkratky jsou nastavitelné (jako u Wordfastu Pro).


Roluji seznamem klávesových zkratek...


...další zkratky...


...konec seznamu klávesových zkratek.

Pro neangličtináře:

"setup" je nastavení, konfigurace

"comma" je čárka, zkratkou se přepíná zobrazení bitextu na cílový jazyk.


 Ing. Milan Čondák  www.condak.net