wfa097

      Wordfast anywhere v 0.9.7.
 07  Wordfast Anywhere a CS > AF
Fungující jazykové kódy: CS-CZ > AF-ZA.

 Wordfast Anywhere není vhodný pro lokalizaci = jeden stejný text není možno překládat bez potíží do většího počtu jazyků.

http://www.condak.net/osu/cs/21.html

První dvě věty jsou přeloženy do afrikánštiny.

Potom je některá věta přeložena překladačem do afrikánštiny (AF-ZA), některá je přeložena nabídkou z překladové paměti CS-CZ > FA-FA .

 Další nabídka z překladové paměti místo z překladače.

 

Copyright  26.09.2009 Ing. Milan Čondák  www.condak.net