Tři diktáty tří vět
 06  První věta
porovnání tří hlasů v první větě  
hlas mužský 1mužský 2ženský
% shody pod 497061mužský hlas 1  shoda menší než 49%mužský hlas 2 ženský hlas 

Copyright  2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.cz