Tři diktáty tří vět
 04  Mužský hlas 1
A licence poskytována nikoliv výhradní. Nabyvatel není oprávněn tuto licenci postoupit třetí osobě dotčených osob neposkytlo pod licenci. Vlastní osobní potřebu dodat lze i na využití programu pro účely podnikání nebo jiné výdělečné činnosti


mp3 v 19:16 hodin

věta1.2.3.
% shody07271
 
ANALYSIS REPORT          22:58:15  04-01-2010

=========================================================
E:\_vystupy\diktat20100126_19_16_cs.rtf
Analogy     segments    words    char.    %
---------------------------------------------------------
Repetitions      0      0      0    0%
100%          0      0      0    0%
95%-99%        0      0      0    0%
85%-94%        0      0      0    0%
50%-84%        2     29     200   85%
_0%-49%        1      5     39   15%
Total         3     34     239
(character count includes spaces)věta z jiného diktátu
origigální věta (zelený podklad)
nadiktovaná věta
% shody nadiktované věty s originálem
 věta z jiného diktátu
origigální věta (zelený podklad)
nadiktovaná věta
% shody nadiktované věty s originálem
 

Copyright  2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.cz