Tři diktáty tří vět
 01  NEWTON Dictate
Rozpoznávání řeči

Nemalý počet překladatelů, kteří nepřekládají do češtiny, používá programy typu "voice-to-text", "voice recognition", takže místo klávesnice používají mikrofon.

Před deseti lety jsem testoval IBM ViaVoice, verzi 8 pro Windows. Diktovat jsem mohl pouze anglicky. Program jsem vyzkoušel a nepoužívám jej. V současné době je možno využívat rozpoznávání řeči v jazykové verzi sady Microsoft Office pro zjednodušenou čínštinu, tradiční čínštinu, angličtinu (USA) a japonštinu.  Je možno si pořídit i samostané komerční produkty od jiných firem.

V současné době existují i programy s českou slovní zásobou, např. NovaVoice, My Voice, My Dictate. Dále existujíuniverzitní práce a jiné technologie http://musslap.zcu.cz/cs/audiovizualni-zpracovani-reci/.

Dne 26. ledna 2010 jsem místo "televizních novin" testoval český program s anglickým názvem NEWTON Dictate.

instalovaná terminologie
připojený slovník

V licenční smlouvě mne zaujal text, podle kterého bych program nesměl použít pro účely podnikání, přitom cena jedné licence NEWTON Dictate v základní verzi je 24.600,- Kč bez DPH.

Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel není oprávněn tuto licenci postoupit třetí osobě nebo třetí osobě poskytnout podlicenci. Vlastní osobní potřebou nabyvatele zejména není užití programu pro účely podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to přímo i nepřímo.

Rozhodl jsem se jej nadiktovat. Dopadlo to takto:

Text jsem ještě přečetl
  • v 19:16 hodin,
  • v 19:19 hodin a potom
  • text přečetla moje žena v 19:39 hodin.
  • mp3 v 19:16 hodin,
  • mp3 v 19:19 hodin a potom,
  • mp3 text přečetla moje žena v 19:39 hodin.

  • Copyright  2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.cz