JEX-JRC Eurovoc Indexer
 05  Český text
Pohled na text v poznámkovém bloku.  Počet popisovačů jsem ponechal na 8.

Po zobrazení popisovačů jsem výsledek uložil = stiskl jsem tlačítko Save result.

Každý popisovač má svoje číslo (category) a za ním je uvedena váha (weight).

Popisovače jsou v Eurovocu uvedeny v pořadí podle váhy.

 6013

1155

929

5156

3647

3424

4342

 Aby se vložil výsledek, musí být analyzovaný soubor na stejném místě. V souboru Eurovoc je uvedena cesta k analyzovanému souboru.  

Copyright Ing. Milan Čondák 23.01.2013