Přiřazovač vět - LF Aligner
 07  TMX maker -vytvoření TMX z bitextu
LF Aligner umožňuje upravit chybně přiřazená data a vytvořit TMX.   Pokud je oprav hodně, nebo nemáme aktuálně čas, je možno přiřazení přerušit. LF Aligner vytvoří soubor s přiřazenými texty. Po opravě přiřazení stačí soubor otevřít programem TMX maker a vytvořit TMX. Můj archív

přiřazených souborů

 


Copyright Ing. Milan Čondák 28.08.2011