Přiřazovač vět - LF Aligner
 05  Výsledky segmentace 3
NL  PL  PT  SK  SL  SV  


Copyright Ing. Milan Čondák 28.08.2011