Přiřazovač vět - LF Aligner
 04  Výsledky segmentace 2
FI  FR  HU  LT  LV  MT  


Copyright Ing. Milan Čondák 28.08.2011