Použijte Google Překladač 

Use GoogleTranslate
for translating my textes into your language.

   Přiřazovač vět - LF Aligner

Stažení souborů z http://eur-lex.europa.eu
 00  Obsah01 Stažení souborů z http://eur-lex.europa.eu
02 Italština a čeština
03 Výsledky segmentace 1
04 Výsledky segmentace 2
05 Výsledky segmentace 3
06 Počty segmentů
07 TMX maker -vytvoření TMX z bitextu
Copyright Ing. Milan Čondák 28.08.2011