Přiřazovač vět - LF Aligner
 02  EUR - Lex - typ c
Typ dokladu: c

Číslo CELEX

31990L0435

 Po zadání typu dokladu jsem vytvořil složku se stejným názvem, jaký budou mít stahované soubory

32011r0344

 

LF Aligner stáhl 2 HTML (jsou ve složce backup), vytvořil 2 TXT soubory, soubor aligned_ a soubor .TMX.
Vytvořenou TMX jsem přidal mezi TMX do složky tm v OmT

 


Copyright Ing. Milan Čondák 19.06.2011