Přiřazovač vět - LF Aligner
 01  Úspěšné stažení HTML souborů z webu
OK  

Stažené dokumenty typu w, c, com, epr jsou uloženy do složky _backup jako HTML (na obrázku vpravo).
Přiřazení   Soubory byly převedeny řádně do TXT a byl vytvořen přiřazený dvojjazyčný TXT. Pokud by nebyly vytvořeny TXT řádně, je možno se pokusit je vytvořit z HTML (nebo jiného formátu) ručně.


Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2011