Automatický přepis a titulkování
 07  Analysis of Post-editing
  Automatický přepis programem Newton Dictate jsem označil jako jazyk CS-ND. Text jsem podle poslechu opravil a označil jako CS-CZ.

V levém sloupci je CS-ND a v pravém sloupci je CS-CZ.
čeština - čeština  Analýza RTF souboru ve Wordfastu proti TM z upraveného textu.  

Musel jsem opravit všech 78 vět, které přepsal Newton Dictate.

WF ANALYSIS            23:32:29  02-12-2013
Scanned: document, footnotes, headers/footers, textboxes.
=========================================================
Path: K:\Video_wmv_sub\Ted.com\TEDxPrague2012\Holomek-Karel
File: TEDxPrague_Karel Holomek_analyza.rtf
Match values     segments   words   char.    %
---------------------------------------------------------
Repetitions         0     0     0   0%
100%            0     0     0   0%
95%-99%           0     0     0   0%
85%-94%           1     4    22   0%
75%-84%           4    28    154   3%
00%-74%          73    993   5549   97%
Total           78   1025   5725
0 tags
=========================================================
Note: The character count includes spaces.
   Virtaal umožňuje používat

 • lokální TM (žádná nabídka)
 • webovou překladovou paměť (TM) Amagama (nabídky 85%, 75%)
 • strojový překlad (MT) z překladače Microsoft (shoda ?)
 • lokální glosář (nepoužito)

V pravém dolním rohu je jazykový pár. Překladač Microsoft se nastavuje automaticky podle předvoleného jazykového páru.
 


Copyright  13.02.2013 Ing. Milan Čondák  www.condak.net