Automatický přepis a titulkování
 06  DivXland Media Subtitler, video a textový soubor




DivXland Media Subtitler zobrazuje video, běžící čas a segmentovaný text.  



 



 


Copyright  13.02.2013 Ing. Milan Čondák  www.condak.net