Automatický přepis a titulkování
 05  Ruční vkládání textu do VisualSubtitlerSync




VisualSubtitlerSync zobrazuje běžící čas a grafické zobrazení zvuku.  



 



 


Copyright  13.02.2013 Ing. Milan Čondák  www.condak.net