Automatický přepis a titulkování
 05  Ruční vkládání textu do VisualSubtitlerSync
VisualSubtitlerSync zobrazuje běžící čas a grafické zobrazení zvuku.    


Copyright  13.02.2013 Ing. Milan Čondák  www.condak.net