Čekání na LetsMT!
 001  Zprávy ve formátu PDF
Ze stránek projektu LetsMT! jsem po jeho ukončení stáhl 48 PDF.

Pomocí programu Balabalka jsem

 • převedl všechny PDF do jednoho TXT souboru
 • převedl 48 PDF do 48 TXT souborů


 • vybrané TXT soubory jsem přeložil zabudovaným překladačem Google do češtiny
 • Zajímalo mne zda systém funguje jak je uvedeno ve zprávách.


  D 6.4 Hodnotící zpráva o využitelnosti v CAT, dvě tabulky z hodnocení EN-CS překladů


  Summary = Shrnutí Konečné zveřejnitelné shrnutí = převedl jsem do HTML = tato prezentace

  letsmt.eu

  letsmt.eu

  project.letsmt.eu

  project.letsmt.eu

  Final Publishable Summary

  Konečné zveřejnitelné shrnutí

  31.10.2012 LetsMT!

  31.10.2012 LetsMT!  Moje poznámky
 • byl jsem jedním z více než 40 lidí, kteří LetsMT! zkusili použít
 • nenašel jsem informaci kde je mobilní klient
 • jistý CAT označuji jako XXX, jiný jako X
 • ve zprávě je uvedeno, že jeden překladatel překládal s MT pomaleji než bez MT


 • Překlad z angličtiny do polštiny

  Překlad na webu je nekonečně pomalý a text nebyl přeložen.  Copyright  30.11.2012 Ing. Milan Čondák  www.condak.net