Čekání na LetsMT!
 001  Zprávy ve formátu PDF
Ze stránek projektu LetsMT! jsem po jeho ukončení stáhl 48 PDF.

Pomocí programu Balabalka jsem

  • převedl všechny PDF do jednoho TXT souboru
  • převedl 48 PDF do 48 TXT souborů


  • vybrané TXT soubory jsem přeložil zabudovaným překladačem Google do češtiny
  • Zajímalo mne zda systém funguje jak je uvedeno ve zprávách.


    D 6.4 Hodnotící zpráva o využitelnosti v CAT, dvě tabulky z hodnocení EN-CS překladů


    Summary = Shrnutí Konečné zveřejnitelné shrnutí = převedl jsem do HTML = tato prezentace

    letsmt.eu

    letsmt.eu

    project.letsmt.eu

    project.letsmt.eu

    Final Publishable Summary

    Konečné zveřejnitelné shrnutí

    31.10.2012 LetsMT!

    31.10.2012 LetsMT!    Moje poznámky
  • byl jsem jedním z více než 40 lidí, kteří LetsMT! zkusili použít
  • nenašel jsem informaci kde je mobilní klient
  • jistý CAT označuji jako XXX, jiný jako X
  • ve zprávě je uvedeno, že jeden překladatel překládal s MT pomaleji než bez MT


  • Překlad z angličtiny do polštiny

    Překlad na webu je nekonečně pomalý a text nebyl přeložen.    Copyright  30.11.2012 Ing. Milan Čondák  www.condak.net