Terminologie v TBX
 05   TBX a Wordfast Classic
Vybereme si glosář TXT o třech sloupcích v kódování Unicode.

Podíváme se na definici TBX.

Termín TBX v souboru Microsoftu není.


Pohled do glosáře.


Na webové stránce Microsoftu TBX format is an industry standard for terminology exchange.


Copyright Ing. Milan Čondák 12.05.2011