Terminologie v TBX
 03  TBX a OmegaT
Zdrojový termín a jeho definice je vždy anglicky. 
</td>
</tr>
<tr><td><hr></td><td><hr></td></tr>
</table>
<table width=
Slova nalezená v glosáři jsou podtržena.


Někdy je definicí několik.


Copyright Ing. Milan Čondák 12.05.2011