Terminologie v TBX
 02a  Asociace TBX s aplikací Virtaal
Soubor s příponou TBX jsem asocioval s programem Virtaal (mám starší verzi 0.4.0).

Aktuální informace a odkazy jsou zde (nyní verze 0.7.0):

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtaal

Ještě jsem stáhl arabský slovník.

5|ar-sa|ArabicKdyž na soubor poklepu, Virtaal zobrazí první dva sloupce souboru

EN a AR

(tj. bez anglického komentáře).


 Ing. Milan Čondák  www.condak.net