Kódování překladových pamětí a glosářů
 04  Nejvhodnější kódování
3. Které kódování je pro překladovou paměť a glosář nejvhodnější?

Záleží to jen na používaných jazycích (mám němčinu a maďarštinu), nebo i na něčem jiném?
Ja používám Unicode na všechno.

Texty mohou obsahovat znaky z libovolné sady písma. Například texty EU obsahují názvy organizací, citace národních zákonů v jazycích jednotlivých států, řecky, maltézsky, polsky atd. V Unicode je text správně uložen a následně zobrazen.

Pokud importuji glosář do Wordfastu Pro je terminologie správně zobrazovaná.

Terminologie naimportovaná v ANSI je zobzazena nesprávně.


Copyright Ing. Milan Čondák 28.04.2010