--> Found by WfServer

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall failed

Odvolání se nezdarilo

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall successful

Odvolání se zdarilo

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall Successful

Odvolání se podarilo

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall

Odvolání zprávy

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall Report

Hlášení o odvolání zprávy

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

Recall Records..

Odvolat odstranení záznamu..

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall

Odvolání zprávy

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall This Message..

Odvolat tuto zprávu…

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall is impossible.

Odvolání je nemožné.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall This Message

Odvolat zprávu

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall Success:

Úspešné odvolání zprávy:

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall Failure:

Neúspešné odvolání zprávy:

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall This Message..

Odvolat zprávu…

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Recall This Message..

Odvolat tuto zprávu…

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

Remote Storage Recall Support

Podpora navracení ze vzdáleného úložište

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Cannot recall the message.

Zprávu nelze odvolat.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

Remote Storage Recall Support

Podpora navracení ze vzdáleného úložište

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

%ApplicationName% can't recall sent messages.

%ApplicationName% nemuže odvolat odeslané zprávy.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message recall may not be installed.

Je možné, že není nainstalováno odvolávání zpráv.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

%s would like to recall the message, %s.

%s by chtel/chtela odvolat zprávu:

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Process delivery, read, and recall receipts on arrival

Pri príchodu zpracovat oznámení o dorucení, prectení a odvolání

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Tell me if recall succeeds or fails for each recipient

Informovat o úspešnosti odvolání u každého príjemce

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

The remote storage service was not able to recall the file.

Služba vzdáleného úložište nemuže vrátit soubor.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

Allows clients to receive recall notification information and to issue recall cancellations.

Umožnuje klientum získávat oznámení o navrácení a odesílat požadavky rušení navrácení.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall attempts to delete or replace a message that you previously sent.

Funkce Odvolání zprávy se pokusila o odstranení nebo nahrazení zprávy, která byla odeslána.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message Recall attempts to delete or replace a message that you previously sent.

Funkce Odvolání zprávy se pokusila o odstranení nebo nahrazení zprávy, která byla odeslána.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:19

A Remote Storage server stores infrequently used data on secondary storage media and uses the Remote Storage service to recall it automatically as necessary.

Server vzdáleného úložište ukládá zrídka používaná data do sekundárního úložište a automaticky je nacítá pomocí služby vzdáleného úložište.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

To recall or replace a sent message, open the message in the Sent Items folder, and then click Recall This Message on the Actions menu.

Chcete-li odvolat nebo nahradit odeslanou zprávu, otevrete ji ve složce Odeslaná pošta a v nabídce Akce klepnete na príkaz Odvolat zprávu.

 

TU by +A! on 2005-09-27 at 11:18

Message recall can delete or replace copies of this message in recipient Inboxes, if they have not yet read this message.

Odvolání zprávy odstraní nebo nahradí kopie této zprávy ze složek Dorucená pošta všech príjemcu, pokud zprávu ješte necetli.