Zdroje pro důchodovou reformu
 09  Sazby DPH v ČR a VB
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

 

 

 

 

 

Sazby DPH

taxud.c.1 (2011) 39295 - EN

 

Uplatňované v členských státech Evropské unie

 

 

 

 

 

 

 

0 = nulová sazba (osvobození od daně s vrácením daně odvedené na předchozím stupni)

 

 

 

ex = osvobození

 

 

 

 

České

Velká

 

Situace k 1. lednu 2011

Republiky

Británie

 

 

% DPH

% DPH

 

1. Potraviny

10

0

 

1.

10

20

 

2. Zásobování vodou

10

0

 

3. Farmaceutické výrobky

10

0

 

3.

10

20

 

4. Lékařské zařízení pro osoby se zdravotním postižením

10

0

 

4. Dětské autosedačky

10

5

 

5. Přeprava osob (+ viz č. VI)

10

0

 

5.

0

0

 

6. Knihy

10

0

 

6. Knihy o jiných fyzickém nosiči

20

20

 

6. UK: nulová sazba pro dodávky mluvit knih pro nevidomé a zdravotně postižené, ale pouze tehdy, kdyždodávány charity

20

0

 

6. Noviny

10

0

 

6. Periodik

10

0

 

7. Vstupné do kulturních služeb (přehlídky, kino, divadlo)

10

20

 

7. Vstupné do zábavních parků

10

20

 

8. Pay TV / kabelová televize

20

20

 

8. CZ a SK: veřejné rozhlasové a televizní vysílání, s výjimkou těch, které mají komerční charakter,jsou osvobozeny od daně;

ex

 

 

8. TV licence

ex

ex

 

8. CZ a SK: veřejné rozhlasové a televizní vysílání, s výjimkou těch, které mají komerční charakter,jsou osvobozeny od daně;

20

 

 

9. Spisovatelů, skladatelů, ...

10

20

 

10. Sociální bydlení

10

20

 

10.

 

5

 

10.

 

0

 

10a Renovace a opravy soukromých bytů (*)

10

5

 

    UK: Pro ostrov Man

 

 

 

10b čištění oken a úklid v domácnostech

10

20

 

11. Zemědělské vstupy

10

20

 

11.

20

20

 

12. Hotelové ubytování

10

20

 

12a Restaurace a stravovací služby

20

20

 

13. Vstupné na sportovní akce

10

20

 

14. Využití sportovních zařízení

10

20

 

 

10

17,5

 

15. Sociální služby

ex

ex

 

15.

10

 

 

16. Dodávky pohřebními a kremační služby

10

ex

 

17. Lékařskou a zubní péči

ex

ex

 

 

10

 

 

18. Sběr domácího odpadu a čištění ulic

20

0

 

18. CZ: Čištění a odvádění odpadních vod

10

20

 

. 19 Drobné opravy (včetně spravování a přešívání) ze dne:

 

 

 

19. Jízdní kola

20

20

 

19. Obuvi a koženého zboží

20

20

 

19. Oděvů a bytového textilu

20

20

 

20. domácí pečovatelské služby

10

20

 

21. Kadeřnické

20

20

 

 

 

 

 Copyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net