Zdroje pro důchodovou reformu
 01  Příjmy Evropské unie
Zjednodušně (velmi zjednodušeně)

členské státy posílají polovinu z vybraných cel a

polovinu ze salda DPH (přijaté a odeslané plátcům)VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ O REFORMĚ ROZPOČTU EU - SHRNUTÍ POZICE ČR
KVĚTEN 2010
Příjmová strana rozpočtu
Česká republika bude prosazovat, aby systém vlastních zdrojů byl jednoduchý, transparentní a spravedlivý. V souladu s těmito kritérii bude ČR usilovat o to, aby rozpočet EU byl financován výhradně tradičními vlastními zdroji a zdrojem založeným na HND.
 
Zdroj založený na DPH by měl být zrušen, neboť je v rozporu jak se zásadou spravedlnosti odvodů, tak jednoduchosti.
 
Podíl jednotlivých členských států na financování rozpočtu musí dle ČR odrážet jejich schopnost platit. S cílem zajistit průhledný a spravedlivý systém vlastních zdrojů rozpočtu EU bude ČR prosazovat odstranění veškerých korekcí a nezavádění nových a nebude podporovat vytvoření všeobecného korekčního mechanismu.
Současně nebude podporovat zavádění nových vlastních zdrojů založených na daňových odvodech, neboť by samy o sobě nezajistily dostatečné příjmy rozpočtu a dodatečně by jenom zkomplikovaly příjmovou stranu rozpočtu.
 
Optimistická česká vláda navrhuje přesunout sníženou sazbu u potravin na základní sazbu. Pomůže tak lépe naplňovat rozpočet EU.

Jako český důchodce mohu pouze říci: God save the Queen!

a větičku přeložit s dodatkem: Nechť bůh ochraňuje britskou královnu!Copyright  13.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net