Doplňování fráze nebo věty v cílovém jazyce kdekoli na webu
 07  AutoComplete from Web
Zdrojový polský text převzat z webu, není ale nutný

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

htm uložen v počítači jako TXT

TXT otevřen v MS Wordu 2003 a uložen jako RTF

Cílový český text je na tomto webu

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

RTF byl překládán ve Wordu

Wordfast: no MT, Copy_Source_When_No_Match

(Sub)segments from web

before of uncheking some features in WFC:

segmentation of the last letter

I received a first offer, but in Polish (source language), not in Czech

I edited it manually.


One sentence on the site is in French and offer is in Polish again (source language).


Copyright  01.03.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net