Boj proti opožděným platbám
 06  Česká příloha
Transposition

Provedení

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1 to 8 and 10 by 16 March 2013.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 až 8 a 10 do 16. března 2013.Copyright  28.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net