Boj proti opožděným platbám
 05  Příloha
ANNEX

PŘÍLOHA

Correlation table Directive 2000/35/EC

Srovnávací tabulka Směrnice 2000/35/ES

This Directive

Tato směrnice

Annex

Příloha

EN L 48/10 Official Journal of the European Union 23.2.2011 

CS L 48/10 Úřední věstník Evropské unie 23.2.2011Copyright  28.02.2011 Ing. Milan Čondák  www.condak.net