condak.net

      Překlad v překladači pomocí překladové paměti
 10  Druhá generace CAT
První generace CAT mívá

 • jednu až dvě aktivní překladové paměti (PP)
 • většinou omezený počet pasivních PP, ze kterých je možno číst
 • dvojjazyčný nebo vícejazyčný slovník
 • propojení na webové slovníky
 • jeden nebo více glosářů
 • propojení na desktopový nebo webový překladač
 • kontrolu pravopisu cílového /zdrojového jazyka)
 • kontrolu formátování
 • možnost pracovat s mnoha jazykovými páry
 • minimální podporu určitých jazyků
 • automatické dokončování slov, které se vyskytují v cílovém jazyce
 • aj.
 •  

  Činnosti, které jsem prováděl většinou ručně,

 • extrakce terminologie ze zdrojového souboru
 • extrakce překladových jednotek
 • přiřazení souborů
 • vytváření překladových pamětí
 • extrakce terminologie a frází z překladových pamětí • Druhá generace CAT

   

  Činnosti, které mají být kombinováním slovníkových dat, gramatiky a statistických metod automatizovány

 • extrakce překladových jednotek
 • přiřazení souborů
 • vytváření překladových pamětí
 • extrakce terminologie a frází z překladových pamětí • Kompatibilita

 • překládaných souborů
 • překladových pamětí, prostřednictvím TMX
 • terminologie
 •  

 • překládané soubory: Similis a Wordfast Classic využívají a zpracovávají dvojjazyčný "Trados dokument"
 • TMX: umí importovat a exportovat většina CAT a některé překladače (PC Translator také)
 • terminologie: importy a exporty jsou možné, formáty dat, kódování a typy souborů se liší; je nutno je upravit.

 • condak.net

  Copyright Ing. Milan Čondák 13.10.2010