Poznámky a závěr
 09  Překlad z francouzštiny s rozkladem
Extrakci webových stránek ve francouzštině jsem opět přeložil pomocí překladače Google.

Vytvořil jsem a naimportoval TMX.

 Anglicko-český slovník má mnohem více významových dvojic.

Nastavil jsem si, aby se zobrazovaly první čtyři české překlady, které jsou ve slovníku.

Vidím, že překlad francouzského couvir pomocí Googlu: "zakryje 17 různých jazyků" bude nutno nahradit jinou variantou.Tuto pasáž jsem vybral, abych se dozvěděl, jestli Similis nějakým způsobem podporuje češtinu. V tomto textu to není uvedeno.

 


Copyright Ing. Milan Čondák 30.07.2010