Překlad v překladači pomocí překladové paměti
 08  Překlad z angličtiny s rozkladem
Extrakci webových stránek v angličtině jsem opět přeložil pomocí překladače Google.

Vytvořil jsem a naimportoval TMX.

 Anglicko-český slovník má mnohem více významových dvojic.

Nastavil jsem si, aby se zobrazovaly první čtyři české překlady, které jsou ve slovníku.

Vidím, že překlad anglického handles pomocí Googlu: "chytů 17 různých jazyků" bude nutno nahradit jinou variantou.Tuto pasáž jsem vybral, abych se dozvěděl, jestli Similis nějakým způsobem podporuje češtinu. V tomto textu to není uvedeno.

 


Copyright Ing. Milan Čondák 13.10.2010