Trados 2007 a OmegaT (2011)
 05  Poznámky
OmegaT

je vyvíjena již od roku 2000 a je to kolektivní dílo.
 Prezentace uvádí

Terminologický komponent. Zde se v dvoj- nebo vícejazyčném tvaru ukládají termíny.

  Čtenáři často nabývají dojem, že termíny se ukládají automaticky, jako se ukládají data do překladové paměti.

V ukázce terminologie je vidět, že CAT zobrazuje terminologii, která je v glosáři dříve, než otevřeme aktuální překládaný segment.

Chybějící terminologii je možno doplňovat ručně během překládání.
Glosáře i slovníky nám mohou zobrazit jak může být zdrojový termín přeložen do cílového jazyka.  Propagate = automatický překlad terminologie z glosáře (termbáze).   Domnívám se, že OmegaT nemá funkci Propagate. Je ale možné, že ji neumím aktivovat.Překlad souboru .TTX

z němčiny do češtiny

 Překlad souboru .TTX  Copyright Ing. Milan Čondák 17.08.2011