OmegaT a slovníky Star-dic
 06  Arabsko-český slovník
Slovník jsem vytvořil
 • pomocí AntConc: extraci a výskyt slov
 • překlad překladačem Google
 • přiřazení slov pomocí LF Aligneru
 •   Arabsky neumím, překlad do češtiny jsem neopravoval.

  Správné, zejména víceslovné výrazy mohu přidávat do glosáře.
  Slova nalezená v glosáři jsou podtržená.

  Slovník zobrazuje všechna slova, která jsou ve zdrojovém souboru.

  Do glosáře jsem přidal překlad paměti místo vzpomínky.

   


  Copyright Ing. Milan Čondák 21.07.2011