OmegaT a slovníky Star-dic
 01  Slovníky, glosáře a slovníčky
Slovníky

  Elektronické slovníky jsou softwarové aplikace, které umožňují vyhledávat a zobrazovat slovníková data. Během překladu je uživatel zpravidla nedoplňuje a neopravuje.Wordfast Classic (WFC)

  K WFC je možno připojit externí elektronické slovníky; vyhledaná data se zobrazí v samostatném okně.OmegaT

  umí automaticky zobrazovat slovníková data, která používají některé elektronické slovníky a zdrojová slova se vyskytují v aktívním překládaném segmentu.

Tyto slovníky nejsou spouštěny. Pro slovník jsem si vytvořil data ve formátu Star-dic.
Glosáře

  jsou soubory, které používají CAT nástroje; kromě zdrojového a cílového výrazu obsahují poznámku = glosu. Data je možno doplňovat a opravovat.Slovníčky

  jsou soubory, které používají CAT nástroje; obsahují pouze zdrojové a cílové výrazy = významové dvojice.TermBáze - terminologické databáze

  data, které mohou být v glosářích nebo ve slovníčcích jsou uloženy v databázích, některé CAT umožňují vybrat si druh používané databázeKompilace a dekompilace

 
  • CAT nástroje a některé elektronické slovníky umožňují import a export z termbáze do TXT glosáře a naopak
  • většina elektronických slovníků umožňuje exportovat pouze data přidaná uživatelem
  • data pro open-source slovníky je možno kompilovat a dekompipovat speciálním programy, které jsou zdarma


  • Copyright Ing. Milan Čondák 21.07.2011