Strojový překlad integrovaný do CAT
 02  PC Translator 2007 od října 2006
Seznam přednášek

PC Translator 2007 je integrován do MS Wordu od října 2006. Umožňuje překlad po segmentech, takže je možno jej používat s nainstalovaným Wordfastem Classic.
Seznam přednášek

Podrobnosti jsou na konci prezentace "Wordfast + Google EN -> VI" ze dne 19.05.2009
PC Translator 2009 funguje stejně jako CAT nástroj. K překladu využívá překladovou paměť.

Když překládaná věta není v překladové paměti nalezena, větu přeloží jako překladač pomocí slovníků a gramatických pravidel. Po úpravě textu překladatatelem je překladová jednotka uložena do překladové paměti.

Překladové paměti je možno importovat a exportovat ve formátu TMX.
Specifikum překladové paměti

PC Translator používá stejnou filozofii jako u slovníků. V souborech je nejprve cizí jazyk, potom je čeština.

Ke slovníkům i k překladové paměti jsou vytvářeny indexy pro oba směry. (Podobnou funkci má malý počet CAT, např. SDLX. Většinou se používají dva samostané soubory pro dva směry překladu.)

Při výběru jazyka a směru překladu jsou automaticky vybrány správné indexy pro slovník i pro překladové paměti. Zatímco slovník je jeden, překladové paměti je možno neomezeně přidávat, editovat, mazat, přejmenovávat. Data se ukládají a čtou pouze z jedné vybrané překladové paměti. Ing. Milan Čondák  www.condak.net