Strojový překlad integrovaný do CAT
 01  Překladače bez češtiny
Na počátku bylo slovo. Potom myšlenka, která byla vyjádřena jednou větou nebo jedním odstavcem.

Na počátku strojového překladu byla slova, potom fráze a věty. Slova a části vět se analyzovaly, vytvářela se pravidla a také potom programy, která se slovy, analýzou a pravidly začaly zacházet. Vznikly první překladače.

Mnoho textů, které byly napsané v jednom jazyce na určité téma a jednotným stylem, začalo vykazovat vzájemnou podobnost. Stejně se podobají věty v dalších jazycích. Překladatelé začali dvojice vět ukládat do různých databází, tabulek, konverzačních příruček apod. Podobnost překládané věty se statisticky vyhodnocuje s větami již přeloženými, které jsou uloženy v databázi, kterou nazýváme „překladová paměť“ (TM). Vznikly první nástroje pracující s TM. Většinou se jim říká CAT.

CAT a překladače dlouho fungovaly vedle sebe. Někteří výrobci CAT důsledně odmítali názor, že by CAT mohl být při překladu „krmen“ strojovým překladem z překladače. Někteří výrobci začleňují integraci s překladačem do vyšších cenových kategorií (pro podniky, pro agentury).

V roce 1999 začal Yves Champollion programovat Wordfast, šablonu do MS Wordu 97. Wordfast pracuje s  databázemi v prostém textu. Překládaný dokument se změnil na dvojjazyčný .doc nebo .rtf „Trados dokument“.

„Trados dokument“ byl buď přeložen předběžně nebo nebo po jednotlivých segmentech. Pro strojový překlad bylo nutno zajistit zkopírování zdrojového textu do cílového segmentu, odeslání textu do překladače a nahrazení textu v cílovém segmentu strojovým překladem.

Wordfast funguje v MS Wordu a spolupracuje s překladači, které mají rozhraní v MS Wordu: okno Windows a menu v MS Wordu. První Wordfast spolupracoval s Power Translatorem.

Když jsem Power Translator nainstaloval, nezobrazilo se v MS Wordu menu překladače. Power Translator byl napsán pro francouzský MS Word a teprve, když jsem komunikační .wll umístil místo do složky „Startup“, do složky s francouzským názvem, mohl jsem program vyzkoušet. Mezitím jsem objevil program ukrajinský Pragma 3, který uměl pouze překlad celé stránky. Podobně se choval PARS, u kterého jsem neměl v pořádku polskou diakritiku.

PeTra, od italské firmy Synthema. „Program“ byl doplněk MS Wordu (.wll) a fungoval bezvadně. Bohužel pouze pro jazykový pár IT-EN a opačně.

Problémy:

Integrace překladače do MS Wordu: neexistuje nebo ji uživatel musí řešit.

Překladač překládá pouze celý zdrojový dokument v jednom okně do jiného celého cílového dokumentu v jiném okně.

Nastavení:

Desktopové překladače nemívají automatické rozpoznávání zdrojového jazyka. V roce 2004 ale měl automatické rozpoznávání zdrojového jazyka program Pragma. Jazykový pár je nutno nastavit ručně.

Testované programy v roce 2004 v MS Wordu 97

Power Translator = Translator a Pragma = Pragma

PARS

PeTra

Můj první zveřejněný výsledek strojově přeloženého segmentu

S desktopovými a webovými překladači dobře spolupracuje www.metatexis.net.

Lze připojit desktopové i webové překladače www.lec.com.

Pokud jazykový pár podporuje více webových překladačů, je možno si nechat zobrazit nabídku každého překladače v samostatném okně.Copyright  06.11.2010 Ing. Milan Čondák  www.condak.net