Použijte Google Překladač 

Use GoogleTranslate
for translating my textes into your language.

  

Strojový překlad integrovaný do CAT
 00  Obsah01 Překladače bez češtiny
02 PC Translator 2007 od října 2006
03 PC Translator 2009 od října 2008
04 Překladače v roce 2010
05 Evropské projekty (projekty EU)
05a Evropské projekty (iTranslate4.eu)
05b Evropské projekty (letsmt.eu)
06 Wordfast Anywhere a Google Translate
07 Výhled na léta 2011 a 2012

Anywhere: kdekoli, odkudkoli

http://www.freetm.comCopyright Ing. Milan Čondák 06.11.2010