Around the World Fast
 10  Místo konání školení
Mapa ve formátu PDF.  Senovazne_namesti_PDF
John dnes rezervoval místnost č. 153.:

before reservation:

help, color of background:

 • green - free dates
 • white - order received, not confirmed
 • pink / red - confirmed date


after reservation, not confirmed:

both days are on white background

 • Room 153 on May 31 and June 1 all day (8 am to 5:30 pm).
 • This is for a computer training (participants will bring their own computers).
 • I will have approximately 10 participants, maximum 12.
 • The configuration of the room should be classroom style.
 • I do not need an overhead projector.
 • I will need outlets so people can connect their computers for electricity.
 • Místnost č 153 na 31. května a 1. června celý den (08:00-17:30 hod).
 • Je to cvičení s počítači (účastníci si přinesou svoje vlastní počítače).
 • Budu mít přibližně 10 účastníků, maximálně 12.
 • Místnost by měla mít uspořádání jako třída.
 • Nepotřebuji dataprojektor.
 • Potřebuji elektrické prodlužovačky, aby si lidé mohli připojit svoje počítače.

Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010