Around the World Fast
 05  Kalendář
Calendar - Windows Internet Explorer    dny          
  termín cesta školení místní   jazyk  počet
    přestávka   školitel   FR / ANGL účastníků
Paris - Infotique  21.5.2010       Pro Niveau 1  
Paris - Intotique  22.5.2010   2   Classic Niveau 1  
Paris - Inlotique 24.5.2010 2 1   Pro Niveau 1  
Munich  27.5.2010 3     Pro Level 1  
Munich  28.5.2010   2   Classic Level 1  
Prague  31.5.2010 3     Pro Level 1  
Prague  1.6.2010   2   Classic Level 1  
Berlin a Potsdam  3.6.2010 2     Classic Level 1  
Berlin a Potsdarn  4.6.2010   2   Pro Level 1  
Copenhaguen  15.6.2010 11     Classic Level 1  
Copenhaguen  16.6.2010   2   Pro Level 1  
London  1.7.2010 15     Classic Level 1  
London  2.7.2010   2   Pro Level 1  
Casablanca  12.7.2010 10     Classic Niveau 1  
Casablanca  13.7.2010   2   Pro Niveau 1  
Dakar  22.7.2010 9     Classic Niveau 1  
Dakar  23.7.2010   2   Pro Niveau 1  
Doula, Cameroun  29.7.2010 6     Classic Niveau 1  
Doula, Canperoun  30.7.2010   2   Pro Niveau 1  
Johannesburg. South Africa  3.8.2010 4     Classic Level 1  
Johannesburg. South Africa  4.8.2010   2   Pro Level 1  
Mumbai, India  26.8.2010 22     Classic Level 1  
Mumbai, India  27.8.2010   2   Pro Level 1  
Bangalore, India  1.9.2010 5     Classic Level 1  
Bangalore, India  2.9.2010   2   Pro Level 1  
New Dehli, India  7.9.2010 5     Pro Level 1  
New Dehli, India  8.9.2010   2   Classic Level 1  
Singapore  8.9.2010 0     Classic Level 1  
Singapore  9.9.2010   2   Pro Level 1  
Bangkok. Thailand  14.9.2010 5     Pro Level 1  
Bangkok. Thailand  15.9.2010   2   Classic Level 1  
Kuala Lumps, MaIaysa 21.9.2010 6     Pro Level 1  
Kuala Lumps, Malaysa  22.9.2010   2   Classic Level 1  
Jakarta, Indonesia  4.10.2010 12     Classic Level 1  
Jakarta, Indonesia  5.10.2010   2   Pro Level 1  
Sydney. Australia  11.10.2010 6     Classic Level 1  
Sydney. Australia  12.10.2010   2   Pro Level 1  
Auckland. New Zealand  25.10.2010 13     Classic Level 1  
Auckland, New Zealand  26.10.2010   2   Pro Level 1  
               
Součet   139 39        Za měsíc 21. května bude John v Paříži.

Včera překládal stránky do francouzštiny.http://www.wordfast.fr/Site/Calendar.html

http://www.wordfast.fr/Site/Calendar.html

You can see training dates, course descriptions, learning objectives, prices, etc. by clicking on individual events on the calendar.

Kliknutím na jednotlivé události v kalendáři můžete vidět termíny školení, popisy kurzů, cíle výuky, ceny, atd.

If you are interested in hosting me during my trip, please see the Map page for more info.

Jestli máte zájem být mým hostitelem během mojí cesty, podívejte se na stránku Mapa pro více informací.

I will purchase a bednet in your name for every night I am hosted.

Za každou noc, kdy budu Vašim hostem, koupím vaším jménem síť na postel.


Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2010