pozvánka  revoluce   Imperiál   evoluce   věštba

Ukázka řádkové segmentace, zcela nevhodné při přiřazování vět a vytváření větných databází.

Klíčová socha

Key Sculpture

Jiří David (CZ); 2010

Jiří David (CZ), 2010

Klíčová socha má podobu slova Revoluce a její spirálová DNA forma evokuje neustálý přerod

The Key Sculpture is in shape of the word ´Revoluce´ (Revolution) in a DNA spiral that evokes

revoluce v evoluci a naopak. Jednotlivá písmena reprezentují fonty z názvů věcí známých před

incessant rebirth, revolution in evolution and its reverse. The individual letters represent fonts

rokem 1989: R – z deníku Rudé právo, E – z Toaletního papíru, V – z Vaty, O – ze žvýkačky Perdo

from the names of well-known items from before 1989: R - from the Communist daily Red Right;

L – z TV reklamy pana Vajíčka, U – z tuzexového bonu, C – z loga cestovní kanceláře, E – z komu-

E – from toilet paper;  V – from  cotton wool; O – from ´Pedro´ chewing gum; L – from TV

nistické legitimace.

commercials of Mr. Egg, U – from Tuzex shop vouchers for imported goods; C – from a travel

Vznik sochy podpořil veřejnou sbírkou klíčů mobilní operátor Vodafone. U příležitosti výročí

Agency logo; E – from Communist ID cards.

17. listopadu 1989 přinesli lidé do prodejen  85.74. klíčů , z nichž byla socha následně vy-

Mobile operator Vodafone supported the sculpture through a public key collection. For the

tvořena.

occasion of the November 17, 1989 anniversary, people brought in 85.741 keys to Vodafone

 

shops, from which the sculpture was created.

Výroba a produkce: GRIOS s.r.o.

 

 

Manufacture and production: GRIOS s.r.o.

www.klicovasocha.cz

 
Ve středu 16. února 2011

bylo už po revoluci.

Byla instalovaná v Brně.


pozvánka  revoluce   Imperiál   evoluce   věštba