Avion Shopping park Ostrava
 05  Školení Wordfastu 11. března 2010Pohled na vchod do restaurací.

Školení začalo v 8 hodin na vyzkoušeném místě.
V 10 hodin jsme skončili školení v restauraci.

Učivo bylo probráno a začali je objevovat návštěvníci.
Dali jsme si svačinu a přemístili se do soukromí.

Další den jsem použil snímek obrazovky k vytvoření

nové prezentace.
Pohled do pasáže.


Copyright Ing. Milan Čondák 11.03.2010